Polityka prywatności

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez klientów w związku z korzystaniem przez nich z usług za pośrednictwem Sklepu i stanowi załącznik do Regulaminu.
2. Akceptacja Regulaminu powoduje również akceptację Polityki Prywatności.
3. Definicje użyte w Regulaminie pozostają w tym samym znaczeniu w niniejszej Polityce prywatności.
4. GreenAgro dokłada wszelkich starań celem zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych przez klientów podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

§ 2
Cel przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe klientów Sklepu przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy każdym z klientów, a GreenAgro w ramach działalności Sklepu.
2. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt z klientami (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji), prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości danych podanych przez klientów w procesie Rejestracji.
3. Dane przetwarzane będą również w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

§ 3
Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. W odniesieniu do poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych, dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez klienta, poprzez wybieranie odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych zamówień na podstawie ustawowego obowiązku nałożonego na GreenAgro.
2. Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).
3. GreenAgro - administrator danych powierza na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych w drodze zawartej na piśmie umowy o przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 poniżej, osób korzystających ze Sklepu spółce DreamCommerce Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem przy ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000395171, NIP: 945-215-69-98, REGON: 121495203, kapitał zakładowy: 2.811.500,00 zł w zakresie przechowywania danych osobowych oraz świadczenia usługi udostępnienia oprogramowania (hostingu).

§ 4
Zakres przetwarzania danych osobowych

1. GreenAgro może prosić klienta o podanie następujących danych osobowych niezbędnych w celu złożenia zamówienia:
1) nazwisko i imię,
2) adres zamieszkania,
3) adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
4) adres poczty elektronicznej,
5) adres IP,
6) numer NIP,
7) numer telefonu.
2. Klient może podać GreenAgro informacje dodatkowe mogące usprawnić realizację zamówień.
3. W celu realizacji umowy sprzedaży GreenAgro może udostępniać zebrane od klientów dane do podmiotów pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
4. Administrator gromadzi też dane dotyczące:
1) adresu IP używanego przez klienta, lokalizację, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, zainstalowane rozszerzenia – w celach statystycznych oraz do sprawniejszego rozwiązywania zgłaszanych problemów,
2) odwiedzanych przez Klienta stron w Sklepie, ilość spędzanego na każdej z nich czasu – w celach statystycznych.

§ 5
Dostęp i zmiana danych osobowych

Klientom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich zmiany lub usunięcia.

§ 6
Informacje handlowe

GreenAgro może przesyłać klientom, w tym na podane przez nich adresy e-mail, informacje handlowe na temat swoich produktów i usług oraz innych produktów i usług, pod warunkiem, że klient wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Klient może w każdej chwili odwołać zgodę.

§ 7
Zabezpieczenie danych osobowych

Informacje o środkach zabezpieczających zbiór danych osobowych, o których mowa w art. 36 – 39 ustawy o ochronie danych osobowych oraz informacje o spełnieniu wymagań określonych w przepisach, o których mowa w art. 39a ustawy o ochronie danych osobowych, a także informacje o stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych, a w szczególności środkach zabezpieczających dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem określa przyjęta przez Koordynatora „Polityka bezpieczeństwa” i „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” dostępne w siedzibie Koordynatora i GreenAgro.

§ 8
Uprawnienia klienta

1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za pośrednictwem GreenAgro.
2. GreenAgro zapewnia klientom możliwość usunięcia swoich danych osobowych w przypadku odstąpienia od umowy zawartej z GreenAgro umowy, a także jej rozwiązania lub wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa.
3. GreenAgro zapewnia również klientom możliwość usunięcia swoich danych osobowych w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 9
Wykorzystanie plików Cookies

4. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia klienta wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
5. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:
1) Sesyjne -pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu klienta do czasu wylogowania ze Sklepu lub zamknięcia przeglądarki;
2) Stałe - pliki przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
6. Sklep wykorzystuje następujące rodzaje plików:
1) Pliki niezbędne do przegladania produktów, logowania do Konta klienta i dokonywania zakupów;
2) Pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Sklepie;
3) Pliki statystyczne – umożliwiające zebranie informacje na temat korzystania z zasobów Sklepu;
4) Pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez klienta ustawień dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony;
5) Pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań klienta.
6) Pliki społecznościowe – pliki umożliwiające integrację Konta klienta w serwisie społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) ze Sklepem.
7. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej Sklepu i jej podstron, klient może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w szczególności może całkowitego wyłączenia ich obsługę.
8. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies klient powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywane do przeglądania strony internetowej Sklepu i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.
9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.
10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym klienta mogą zostać wykorzystane przez współpracujących z GreenAgro partnerów oraz reklamodawców.
11. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej Sklepu i jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl